Nieuws
Trainingen
Wedstrijden
Over Hogerop
Weblogs
Shop
Login voor leden

Hogerop is een schaats- en skeelervereniging uit Amsterdam, bestaande uit actieve sporters die behalve aan sportieve prestaties en respect voor elkaars prestaties, ook erg hechten aan gezelligheid en een ongedwongen sfeer.
Schaatsers van Hogerop kom je tegen op de Jaap Edenbaan, maar ook op andere ijsbanen bijvoorbeeld omdat er sneller, beter en mooier ijs ligt. En uiteraard op natuurlijk natuurijs!
In de zomer staan velen van ons op de skeelers of zitten op de racefiets. Dat gebeurt ook in clubverband onder leiding van een trainer.

Lidmaatschap

Algemeen

Hogerop is een unieke club, al was het alleen maar omdat ze al jaren tegen het plafond van de maximale omvang aan zit. Er zijn al jaren meer mensen die bij Hogerop willen trainen dan er werkelijk bij kunnen komen. Hogerop heeft ervoor gekozen om niet onbeperkt te groeien.

Uitgangspunt hierbij is dat we de kwaliteit van onze trainingen willen kunnen blijven garanderen. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen elkaar, in meer of mindere mate, redelijkerwijs moet kunnen kennen. Schaatsen doe je zelf, maar samen is het leuker en gezelliger. Bovendien kunnen we veel van elkaar leren. Schaatsen bij Hogerop is dus niet “consumptief een traininkje afwerken”.

Bij het aannemen van nieuwe leden hanteren we daarom vooral het zwaan-kleef-aan principe.Daarnaast is het ons beleid dat nieuwe leden het eerste jaar beginnen op de zaterdagochtend training. Temeer daar er voor het komend seizoen op de woensdag & donderdag al maximale baanbezetting is.

Het criterium voor de omvang van de club zijn de schaatstrainingsgroepen in de winter. 
Technisch criterium om lid te worden is het netjes pootje-over de binnenbocht door kunnen schaatsen en een aantal rondes "in een treintje" met andere hogeroppers mee kunnen rijden.
Hogerop heeft wekelijks 10 trainingsgroepen op het ijs  (Woe 19:40, Do19:40, Za 08:00, Zon 18:00) van elk zo’n 20 tot 25 leden. Leden die het voorgaande jaar bij Hogerop getraind hebben krijgen voorrang. Daarnaast willen de man-vrouw balans blijven bewaken en letten we ook op de leeftijdsverdeling van de leden (lees: we streven naar een instroom die jonger is dan de gemiddelde leeftijd van de leden).

Kosten (kan variëren per seizoen) :
Lidmaatschap € 65,= ,
Training op KNSB-uur (woensdag & zaterdag)(incl trainer en toegang) : € 260,= , tweede KNSB uur met korting , Training op toerschaats-uur (donderdag & zondag)(incl trainer en toegang) : € 170,= 
Zomer activiteiten (Bostraining,Skeeleren, Fietsen) : ± € 65,=

Aanmelden 

Door een mail naar de secretaris te sturen (adres zie hieronder)  kan je nadere informatie aanvragen en je kenbaar maken als aspirant lid.De volgende stap is dat er op verzoek een inschrijf formulier wordt toegezonden.

Wanneer kan een verzoek tot lidmaatschap indienen ?

Alleen in de periode maart-april- 25 mei is het mogelijk een verzoek tot lidmaatschap aan te vragen. 

Wanneer weet ik of ik lid kan worden?

Uiterlijk eind juni krijg je bericht of je als lid bent aangenomen, en wat de volgende stappen zijn om aan trainingen deel te nemen.

Wanneer weet ik bij welke trainingsgroepen ik ingedeeld ben ? 

In de maand mei krijg je bericht hoe je je voor trainingsuren kan inschrijven.De prijzen verschillen per uur en per hoeveelheid uren, de trainers vergoeding = € 60 per jaar per uur.

We zullen de onderstaande volgorde hanteren bij de inschrijving op de verschillende uren:
1. Hogerop-leden die in het vorige seizoen al op dat uur schaatsten, op volgorde van inschrijving;
2. andere actieve Hogerop-leden, op volgorde van inschrijving;
3. niet-actieve Hogerop-leden, op volgorde van inschrijving;
4. nieuwe leden (zie Huishoudelijk Reglement). Leden die wegens zwangerschap vorig schaatsseizoen niet actief waren doen natuurlijk mee in categorie 1.

Als je je inschrijft voor een trainingsuur, betekent het ook precies dat: je schrijft je in voor een uur. Niet voor een bepaalde trainer of een bepaalde groep. 

Vereniging Hogerop

Amsterdamse Schaats en Skeeler Vereniging Hogerop
NL72 INGB 0004 4901 15                     
Kamer van Koophandel V538504

Bestuur :

Trainers :

Winter 

Schaatsen :

Peter van de Rol Brouwer                          
Ad van Helmond 
Pijke Steenhuis  
Hille Steenhuis                         
Puk Koole  
Johannes Oomen  
Suzan Bol 
Max van Boxel
Jurian Koolhaas
Robin Smit
Frank Onink

Zomer 

Lopen/schaatskracht (buiten) :

Maandag, trainer Peter van de Rol Brouwer, verzamelplek Bostraining, 19.30 uur , kop van de Bosbaan 

Skeeleren :

Woensdag, trainer Peter van de Rol Brouwer, Dierenpark , verzamelplek :

Vertrouwens contactpersoon :

Een veilige sportcultuur en de vertrouwenscontactpersoon bij Hogerop

Erelid :

  • Willem-Jan Draper

Lid van Verdienste :

  • Kees de Vrij 
  • Vincent Oostendorp